Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Over Juni Trans

Drie op de vier mensen met een Participatiewet-uitkering in de gemeente Doetinchem beschikt niet over een startkwalificatie en over voldoende beroepsvaardigheden voor het uitoefenen van werkzaamheden op de reguliere arbeidsmarkt.

Onlangs zijn de eerste uitkomsten verschenen van een studie naar de positie van statushouders die recentelijk in Nederland zijn komen wonen (CBS, 2017). Van de groep die in 2014 een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft na anderhalf jaar 90% een bijstandsuitkering (personen tussen de 18-64 jaar). Slechts 4% heeft een betaalde baan als werknemer, gegevens over zelfstandigen zijn nog niet beschikbaar. Het gaat in overgrote meerderheid om banen in deeltijd en tijdelijke dienst, vaak in de horeca, uitzendbranche en de handel. In de afgelopen decennia zijn diverse onderzoeken onder vluchtelingengroepen gehouden die al langer in Nederland wonen, en die laten eigenlijk zonder uitzondering zien dat statushouders er op de Nederlandse arbeidsmarkt niet goed voor staan.

Reden voor Sherif Behnasi om actie te ondernemen. Sherif Behnasi vanuit Egypte naar Nederland gekomen, is zeer actief om vluchtelingen, statushouders en migranten te ondersteunen en te begeleiden. Zijn eigen ervaringen met instituties, instellingen en organisaties (Gemeente, AZC, Woningbouwcoöperaties, scholen, UWV, KvK, etc.) zet hij in om de (doel)groep Statushouders in Doetinchem en omgeving te ondersteunen en te begeleiden, ook naar werk. Hij wordt gesteund door een zeer grote groep van vrijwilligers o.a. vanuit lokale kerken en ook vanuit Stichting Midden-Oosten Cultuur Centrum Nederland AMO.

Sherif ziet dat de eisen die gesteld worden aan toekomstige werknemers om toe te kunnen treden tot de Nederlandse arbeidsmarkt de integratie van migranten, w.o. statushouders, belemmerd. Een bedrijf waar migranten hun eerste schreden kunnen zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt en parallel hieraan zich kunnen bekwamen in de Nederlandse taal en begeleiding en ondersteuning krijgen bij hun integratie in de samenleving was ‘broodnodig’. Juni Trans is dit bedrijf. Een sociale onderneming wat ‘Arabic Bread’ produceert, waar statushouders/migranten een vak leren en waar zij ondersteuning en begeleiding krijgen bij tal van zaken. Een integrale aanpak om migranten/statushouders verder te brengen in de Doetinchemse samenleving.

Samenwerkingspartner Werkacademie Laborijn

Laborijn wil graag samenwerken met Juni Trans door het aanbod van bakkerij Al Manara verder te professionaliseren en ook in te zetten voor de (grote) groep, circa 700 in totaal, statushouders/migranten die Laborijn naar de arbeidsmarkt wil bemiddelen.

Voor deze groep is het van belang dat het werk aansluit bij hun competenties, culturele achtergrond, en ook die begeleiding en ondersteuning biedt waardoor zij écht de stap naar werk zetten. Voor velen uit deze groep is het (ver)krijgen van een startkwalificatie op korte termijn niet haalbaar. De integrale aanpak, combinatie van werken en leren, is voor deze groep een meer geschikte manier om werkervaring op te doen, gelijktijdig werknemers- en beroepsvaardigheden te leren (inclusief Nederlandse taal) en hierdoor écht te integreren in de Doetinchemse samenleving.

Conform het ‘Implementatieplan Werkacademie Laborijn’ wil Laborijn samen met (lokale) ondernemers via innovatieve werk-leer-arrangementen enerzijds werkzoekenden (w.o. de grote groep statushouders/migranten) een vak in de praktijk leren en anderzijds de personeelsvraag naar vakkrachten (w.o. bakkers) hiermee invullen.

 

Foto's bakkerij Juni Trans

 
Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren